Phương thức thanh toán

THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

1. Thanh toán tại cửa hàng Máy Tính Châu Đức

Quý khách thanh toán trực tiếp tại quầy giao dịch thuộc hệ thống cửa hàng Máy Tính Châu Đức:

  • Địa chỉ: 327 Hùng Vương, TT NGãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh BR-VT

2. Thanh toán tại địa chỉ giao nhận hàng (COD)

– Thanh toán cho nhân viên giao hàng của Máy Tính Châu Đức.

– Thanh toán cho bên thứ Ba (đơn vị giao hàng, đơn vị chuyển phát nhanh…): trong trường hợp Máy Tính Châu Đức và khách hàng thống nhất thuê bên thứ Ba để vận chuyển hàng hóa và thu tiền mặt.